Num. 775 Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya

Entrevista a Joan Vilar i Jaume Pallerols a “El Matí a Ràdio 4” Dilluns, 09/05/16
10 de maig de 2016
Registre de grups d’interès de la CNMC
20 de gener de 2017
Mostra-ho tot

Num. 775 Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya

775 Aquest és el nostre número d’identificador al Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya on hi estem inscrits com a Lobbying, Government Relations & Public Affairs S.L.

Per nosaltres és una satisfacció estar inscrits al Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya perquè com a lobbistes sempre hem defensat la necessitat d’una regulació dels lobbies, o grups d’interès, com els hi vulgueu dir. Una regulació que es consolida en aquest registre i on actualment hi ha 1.267 entitats, associacions, fundacions, organitzacions… inscrites. Podeu consultar-ho aquí

Els Grups d’Interès

Anem per passos. El primer que cal explicar què entenem per un grup d’interès. Ho podríem resumir amb el que en l’àmbit europeu se sol anomenar com a lobbies (en algun moment hauríem de parlar del per què al nostre país evitem aquest terme). Tal i com diu el decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic,  els grups d’interès són les persones físiques i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions.

Aquest procés implica un fet molt important: garantir-ne la transparència, i és en aquest fet que situem el primer pas abans de la creació del registre de grups d’interès, això és, la Llei de Transparència.

Llei de transparència

La Llei de Transparència donava resposta, tal i com s’anunciava  al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) del 18 de juny de 2014 a “un context d’estat democràtic i de dret que obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat que s’ha posat al seu abast”.

Per tant, per garantir la transparència en els processos anteriorment esmentats, la Llei de transparència (LLEI 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, DOG Núm. 6780 – 31.12.2014) establia que l’Administració havia de crear un registre públic de grups d’interès, que queda definit en el Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Aquest decret considera que les activitats encaminades a influir sobre les polítiques públiques són una forma legítima de participació ciutadana. Legítimes, és important remarcar la paraula, però que s’ha dur a terme amb integritat i transparència; dos conceptes també molt importants i cal subratllar i tenir molt presents.

Registre de grups d’interès

Dep JustíciaEl principal objectiu del registre de grups d’interès és, per tant, actuar com un mecanisme de control d’aquests grups, així com també el de donar a conèixer les seves activitats, especialment quan es tracti d’aquelles reunions i/o audiències que es realitzen amb càrrecs públics, autoritats i empleats públics.

Una de les preguntes més freqüents és qui s’ha d’inscriure en el registre. Si ens fixem en tot el que s’ha comentat anteriorment, la resposta és evident: s’hi ha d’inscriure aquelles persones i organitzacions que duen a terme activitats amb la voluntat  d’influir en l’elaboració de lleis o en l’elaboració i aplicació de polítiques públiques.

Cal destacar finalment que el Registre de grups d’interès a Catalunya preveu una categoria per a organitzacions no governamentals que inclou associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social, empreses d’inserció, entitats de cooperació al desenvolupament i plataformes o xarxes del tercer sector. Una categoria que equipara el Registre català al Registre europeu del 2011 (sí, anem un pèl massa endarrerits però també s’ha de dir que a Catalunya hem estat capdavanters a l’hora de crear un registre de grups d’interès) i on, per cert, també hi estem registrats.

Podeu trobar tota la informació referent al registre de grups d’interès en el web creat per el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya on trobareu referències a la legislació, instruccions sobre el procediment de registre, consulta dels grups registrats i un apartat de preguntes més freqüents.