Lobby 2.0


Lobby 2.0. Avançant cap al futur

La societat canvia constantment i és important adaptar-se als nous temps. Per això, els nostres lobbistes no es queden enrere i van més enllà del concepte de lobby tradicional. Què volen dir, doncs, amb «lobby 2.0»?

Fan referència al fet que tenim la possibilitat d’utilitzar les eines actuals com ho són les webs interactives i les xarxes socials per esbrinar quines són les qüestions que haurien de ser defensades o promogudes amb actuacions de lobby.

De vegades, la rapidesa és un component molt important per tenir èxit a l’hora de fer lobby i és per això que Joan Vilar i Jaume Pallerols manifesten que cal utilitzar les possibilitats actuals que tenim a les nostres mans i que ens proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC.

A més a més, un altre component important en aquest terreny és conèixer el suport que té una sol•licitud determinada i que sigui objecte d’actuacions de lobby. Les TIC els proporcionen dades immediates del nombre de persones/empreses o organitzacions que donen suport a una iniciativa concreta o a una sol•licitud de defensa d’interessos per a un col•lectiu determinat. I és que pels lobbistes és substancial conèixer el suport que es té per tal d’actuar amb el convenciment necessari que s’està actuant pel bé comú.

Mitjançant aquesta plataforma posem a l’abast de les associacions, organitzacions, empreses i directius una nova manera ràpida de contactar i que, a la vegada, pot ser totalment anònima. Per tant, es pot plantejar com a una eina per fer denuncies anònimes d’allò que no funciona o que s’ha de millorar o per defensar interessos legítims.

A través del formulari digui’ns quin és el problema o iniciativa, així com el nombre d’empreses que li poden donar suport o que hi estan involucrades, així com el nombre d’empreses aproximadament a les quals afecta la problemàtica. Nosaltres estudiarem el cas i valorarem si cal fer actuacions.

Amb aquesta eina de lobby 2.0 es poden denunciar entre d’altres qüestions, per exemple, plecs de condicions de licitacions públiques que estan mal definits per desconeixement del sector o perquè van en contra de la llei o bé procediments de licitacions en què ha faltat transparència. Donem la possibilitat que la denúncia sigui anònima perquè entenem que moltes empreses no volen ser “castigades” si fan la queixa directament a l’administració o a l’òrgan de contractació corresponent.

Formulari de contacte

(Pot ser anònim)