Prefaci Jaume Pallerols

jpc bdefEn primer lloc, vull donar el meu agraïment a tot l’equip que ens envolta ja citat per en Joan, sense el qual no seria possible la nostra tasca de lobbistes, així com també a tots els polítics amb qui hem tingut relació per la seva atenció i per la seva proximitat.

Aquest llibre té com objectiu despertar a la pime cap a la tasca professional del lobby. El lobby que desenvolupem li pot servir a la pime per defensar interessos o millorar sectors empresarials que necessiten un marc regulador més adaptat al temps actual ja que l’evolució en tots els àmbits és constant i dinàmica. El món global obliga a tots a avançar i, també, els polítics es veuen amb la necessitat d’adaptar els marcs legals si no volen que el país perdi competitivitat.

Una regulació que arriba tard fa perdre punts de competitivitat i, al contrari, una regulació que s’adapta al moment o s’avança en funció dels nous progressos tècnics o noves maneres de fer negocis fa que les empreses es puguin situar per davant dels seus competidors d’altres països perquè les noves regulacions li han fet guanyar competitivitat.

Per modificar, millorar o avançar en nous marcs legals o en regulacions normatives que afecten a les empreses necessitem els polítics i els empresaris. Qui els pot apropar per aconseguir millorar i avançar?  Senzillament una feina anomenada lobby i realitzada per professionals. Amb aquest llibre també pretenem dignificar el lobby.

Les pimes estan acostumades a reaccionar només quan hi ha dificultats o problemes i nosaltres diem que també han de reaccionar per millorar i avançar-se quan intueixen els canvis que aporten les noves tecnologies o les noves formes de negoci que apareixen al mercat. Si ens anticipem, actuem com a medicina preventiva i evitem problemes i això és millor que la medicina curativa, o sigui el fet d’actuar a posteriori.

En el Parlament hi hauria d’haver uns especialistes per estudiar i adaptar nous marcs reguladors incorporats a una oficina independent dels partits polítics, una espècie d’R+D+I en matèria de regulació. Segur que així milloraríem i ens anticiparíem als problemes, poso per exemple el problema dels taxis pirates o el dels apartaments turístics. Estem acostumats que siguin els partits polítics qui aporten les iniciatives reguladores que veiem en els seus programes electorals cada quatre anys i això és del tot correcte, però, segurament moltes regulacions més tècniques i de menys caràcter polític treballades dés d’una oficina independent i especialitzada, ens aportaria eficiència i eficàcia en benefici de tota la ciutadania i amb l’avantatge que les seves propostes, al no tenir color polític, tindrien una millor acceptació per part de tots els partits polítics amb representació al Parlament.

Per últim, allò que volem per les pimes és en proactiu i mai en contra de les grans empreses. Al contrari, pensem i estem fermament convençuts que per millorar la competitivitat empresarial i poder competir en aquest món globalitzat, hem d’obrir un debat per crear un model de col·laboració i de cooperació entre la gran empresa i la pime a l’estil alemany que faciliti el creixement d’ambdues, permeti millores de qualitat compartint coneixement entre elles i es deixi de banda l’actual sistema de subcontractació amb l’únic objectiu d’aconseguir un menor cost.

Qui s’acosti a nosaltres en recerca d’un lobby professional ens trobarà amb el convenciment que els sectors empresarials es milloren amb la col·laboració i la cooperació de les grans empreses i les pimes, així com també apropant-nos i dialogant amb els parlamentaris i els polítics del govern central, autonòmic i local.

 

Jaume Pallerols
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
Consultor en direcció estratègica i lobbista