Lobby

Els socis fundadors de Lobby Ètic i representants de diferents empreses visiten La Moncloa
9 de juliol de 2015
Lobby i ètica
15 de setembre de 2015
Mostra-ho tot

Lobby

Com no podia ser d’una altra manera, per començar aquest blog, vull referir-me a l’activitat de lobby encara que el llibre que hem escrit tracta àmpliament sobre aquesta activitat.  En primer lloc dir que no hi ha una definició consensuada internacionalment sobre el que constitueix lobby, la seva essència involucra la “comunicació sol·licitada, oral o escrita, amb un funcionari públic amb la finalitat d’influir sobre la legislació, les polítiques públiques o les decisions administratives”, nosaltres hi afegim que aquesta activitat s’ha de fer amb transparència. Els lobbistes poden tenir formes professionals o jurídiques tan diferents com: professionals independents, consultores especialitzades en assumptes públics, bufets d’advocats, ONG, grups de reflexió, think tanks, associacions en que l’objecte social és representar interessos i/o les empreses o grups empresarials.

En segon lloc i el que per mi és important és que una activitat de lobby, que poc té a veure amb corrupció i tràfic d’influències com pot pensar part de la societat, és una activitat política intrínsecament legítima i, a més, potencialment beneficiosa per a la democràcia d’un país. I es tracta d’una activitat legítima perquè en les societats democràtiques, obertes i plurals, les persones i els grups de persones, tenen dret a organitzar-se i a fer valer els seus interessos i preferències davant de les administracions i els ens públics.

La mateixa Comissió Europea subratlla, en el seu Llibre Verd sobre Transparència, que la feina dels grups de pressió o lobbies “és una activitat legítima en un sistema democràtic”, que “contribueix a cridar l’atenció de les institucions sobre assumptes importants”, i que, afegim des d’aquí, serveix per completar el procés democràtic (com a via legítima de participació política) en la presa de decisions.

Estem registrats com lobbistes a la UE i a partir d’octubre a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya en que s’obriran els registres per a grups d’interès com a conseqüència de l’aprovació de la Llei de transparència (LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,  DOG Núm. 6780 – 31.12.2014).

En aquest blog em referiré a qüestions importants o menors que tindran un element comú… tindran la consideració, si més no, la intenció de influir per millorar les regulacions que afecten a les empreses o al ciutadà en general, tot utilitzant un llenguatge planer i aportant algunes referències tècniques si ajuden a l’enteniment de la qüestió plantejada o per donar les referències oportunes per facilitar al lector una consulta ràpida a les fons corresponents.

Espero que els posts siguin d’interès pel lector i que facin reflexionar a aquells polítics que tinguin competències sobre el que aquí es plantejarà en cada un d’ells i que anirem publicant regularment.

Bona diada,
Jaume Pallerols
jpallerols@lobbyetic.cat