Oriol Junqueras destaca la tasca positiva del lobby transparent durant una trobada amb Lobby Ètic

Oriol Junqueras: “Hi ha una desproporció creixent entre el poder dels grans grups econòmics i els poder de representació ciutadà”
29 de maig de 2014
Toni Comín: “El drama del gran lobby és que la meitat de la feina la fa sota dels focus i l’altra meitat fora dels focus”
4 de juny de 2014
Mostra-ho tot

Oriol Junqueras destaca la tasca positiva del lobby transparent durant una trobada amb Lobby Ètic

El president d’ERC posa sobre la taula la conveniència de lobbies a la societat sempre i quan s’organitzin “per transmetre adequadament una informació per garantir que el coneixement circuli de la millor manera possible”


Barcelona, 29 de maig del 2014.- Quatre dies després de les eleccions europees i del triomf d’ERC a Catalunya, Oriol Junqueras es reunia amb els socis fundadors de Lobby Ètic al seu despatx del Parlament català per intercanviar opinions sobre la idoneïtat de l’existència de “grups de persones que s’organitzen per transmetre adequadament una informació”.

El líder d’ERC posava sobre la taula que si “l’accés a la informació és simètric per a tothom, fan un paper molt important” però no deixava de destacar que en el cas contrari, és a dir, que “el lobby servís com a una excusa per amagar informació”, “no estaria complint les funcions que li pertoquen”.

Junqueras destacava la importància del lobby en el sentint que “sempre ha d’haver-hi mecanismes que facilitin el control de l’acció de tots els agents econòmics, socials i polítics” i ho justificava fent referència al lobby com a “mecanisme de control que garanteixi que tot plegat es faci com s’ha de fer”.

En aquesta línia, el president d’ERC justificava la mala premsa del terme «lobby» exemplificant-ho amb el lobby de grans superfícies comercials a Brussel·les té més assessors, advocats i treballadors, que diputats hi ha al Parlament Europeu”. La diferència està en el fet que aquests últims tenen un gran poder d’influència i, per tant, “una capacitat de generar informació i posicionament molt gran”. És per aquest motiu, doncs, que al seu parer és necessària l’existència de mecanismes de control i transparència” perquè, en definitiva, “la garantia del bé comú passa per la representació política i de tots els ciutadans”.